ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบทอสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้น ม.3 ปี 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.57 KB 95
Desktop Author 255
Microsoft Excel 2007 บทที่ 6(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 104
Microsoft Excel 2007 บทที่ 5(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.93 MB 135
Microsoft Excel 2007 บทที่ 4(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 158
Microsoft Excel 2007 บทที่ 3-2(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.58 MB 117
Microsoft Excel 2007 บทที่ 3-1(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 564
Microsoft Excel 2007 บทที่ 2(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.21 MB 133
Microsoft Excel 2007 บทที่ 1(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 230
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 112.79 KB 644
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการนำเสนองาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 552.44 KB 939
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ 77
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน(560712) Unkown Document ขนาดไฟล์ 175.54 KB 1865
แบบฝึกหัด Word Document ขนาดไฟล์ 16.26 KB 828
ระบบเครือข่าย(ต่อ)560711 Unkown Document ขนาดไฟล์ 82.15 KB 550
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.84 MB 510
ข้อมูล สารสนเทศ และการสร้างแผนภูมิใน MS Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.82 KB 317
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.06 MB 1334
โครงงานคอมพิวเตอร์ 139
คู่มือความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 263
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ 134
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ( ชั้น ม.1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.75 KB 300
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.76 KB 489
หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 788
ชุมนุมคอมพิวเตอร์วันนี้.....สมัครฟรีอีเมล์(ศึกษาดูวิธีสมัครค่ะ) 1463
แบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว O-NET) 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.56 KB 1530