ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบทอสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้น ม.3 ปี 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.57 KB 126
Desktop Author 311
Microsoft Excel 2007 บทที่ 6(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 123
Microsoft Excel 2007 บทที่ 5(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.93 MB 163
Microsoft Excel 2007 บทที่ 4(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 225
Microsoft Excel 2007 บทที่ 3-2(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.58 MB 145
Microsoft Excel 2007 บทที่ 3-1(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 655
Microsoft Excel 2007 บทที่ 2(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.21 MB 169
Microsoft Excel 2007 บทที่ 1(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 391
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 112.79 KB 664
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการนำเสนองาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 552.44 KB 1025
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ 112
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน(560712) Unkown Document ขนาดไฟล์ 175.54 KB 1898
แบบฝึกหัด Word Document ขนาดไฟล์ 16.26 KB 1040
ระบบเครือข่าย(ต่อ)560711 Unkown Document ขนาดไฟล์ 82.15 KB 576
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.84 MB 541
ข้อมูล สารสนเทศ และการสร้างแผนภูมิใน MS Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.82 KB 338
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.06 MB 1356
โครงงานคอมพิวเตอร์ 173
คู่มือความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 291
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ 152
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ( ชั้น ม.1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.75 KB 330
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.76 KB 710
หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 806
ชุมนุมคอมพิวเตอร์วันนี้.....สมัครฟรีอีเมล์(ศึกษาดูวิธีสมัครค่ะ) 1661
แบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว O-NET) 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.56 KB 1559